QUI SOM?

Coneix la nostra associació

A.S.A.E.M., l’Associació de La Safor d’Ajuda a Malalts Mentals, amb CIF: G-46555942, es va fundar en 1988. És una entitat sense ànim de lucre i declarada d’Utilitat Pública (O.M. 14/03/03), composta per familiars i persones amb malaltia mental conscients de la falta de recursos que afecta aquest col·lectiu i que han trobat la via de l’associacionisme per a fer sentir la seua veu.
Hui dia, l’associació compta amb més de 100 socis entre els quals es troben empreses col·laboradores, familiars de persones amb malaltia mental, professionals de la salut mental, usuaris dels nostres recursos i persones sensibilitzades amb els problemes i dificultats relacionats amb aquest col·lectiu.
La nostra missió és “millorar la qualitat de vida de les persones amb malaltia mental i els seus familiars”

Organigrama

Organigrama Asaem

Entre els objectius que persegueix ASAEM estan:

  • Acollir i donar suport als familiars i les persones amb malaltia mental.
  • Millorar la qualitat de vida i el futur de les persones afectades per la malaltia.
  • Informar i formar a la població per a minimitzar l’estigma i les conseqüències que suposa patir una malaltia mental.
  • Sensibilitzar a les institucions i l’opinió pública cap a la integració social i laboral de les persones amb problemes de salut mental.
  • Gestionar els recursos i programes de rehabilitació dels quals disposem, així com crear i/o afavorir la creació d’altres recursos necessaris.
  • Reivindicar el manteniment i bon funcionament dels recursos existents en matèria de salut mental i vetlar pel compliment dels drets de les persones amb malaltia mental.
  • Agrupar els familiars, usuaris i amics dels serveis de Salut Mental.

ASAEM gestiona 2 habitatges tutelats, una d'homes i una altra de dones:

Habitatge Tutelat d’Homes:
Obert en 1999 i, actualment, situada en la C/ Gabriel Miró, 44 (Gandia).
Habitatge Tutelat Dones:
Obert en 2002 i actualment situada en la C/ Literat Azorín, 12 de Gandia
Tots dos habitatges són titularitat de l’Ajuntament de Gandia, entitat que es fa càrrec de les despeses d’escala, llum, aigua i contribució. ASAEM es fa càrrec de les despeses econòmiques corresponents a: telèfon, personal dels habitatges, reparacions, obres, adquisició de nou mobiliari, etc. Tots dos habitatges estan autoritzats per a l’atenció a quatre usuaris, sent la supervisió diürna.
L’horari d’atenció és:
> De dilluns a divendres des de les 8:30h fins a les 22h.
> Dissabte, diumenge i festius de 9h a 19h.

ASAEM també gestiona el CRIS i Centre de Dia “La Safor”, situat en la C/ Jaume II, 6 (Gandia)

La titularitat d’aquest centre és de la Mancomunitat de Municipis de La Safor, ens que va córrer amb les despeses de construcció i condicionament, mentre que el terreny va ser cedit per l’Ajuntament de Gandia.

Tots dos centres estan situats en un mateix edifici, encara que estan destinats a perfils diferents de persones amb malaltia mental.
CRIS (Centre de rehabilitació i Inserció Social):
Aquest centre disposa de 70 places i està dirigit a un perfil d’usuari amb menor deterioració cognitiva i social, dins de les dificultats inherents a la malaltia mental. Aquests usuaris tenen un horari d’assistència més flexible, centrant els seus tallers en aquelles àrees que precisen de major atenció.
Centre de dia:
Disposa de 20 places destinades a persones amb malaltia mental que presenten major deterioració cognitiva i social. Aquests usuaris estan en el centre des de les 10:00h fins a les 18:00h, i els tallers estan més centrats en preservar les habilitats adquirides, així com a intentar que s’adquirisquen habilitats noves. Són usuaris amb major dependència i menor autonomia.
Aquests quatre recursos estan subvencionats per la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives (anterior Conselleria de Benestar Social), amb càrrec a la partida de Manteniment de Centres d’Atenció a la Discapacitat i Dependència.

A més de gestionar aquests recursos, ASAEM també ofereix una sèrie de programes dirigits tant a usuaris de recursos de rehabilitació, com a familiars i socis.

Programa d’Atenció Domiciliària:
Aquest programa atén usuaris dels serveis de salut mental i dels recursos de rehabilitació de la comarca. El seu objectiu és aconseguir l’adherència al tractament farmacològic, l’enganxament al recurs, acompanyaments, etc. Per a l’execució d’aquest programa comptem amb la subvenció del Ayto de Gandia, Ayto d’Oliva, Diputació de València i el Ministeri de Treball i Assumptes Socials.
Servei d’atenció i informació a familiars i persones amb malaltia mental:
Dins d’aquest programa també s’emmarca la Intervenció Familiar en l’esquizofrènia. L’objectiu és donar suport psicològic i social a les famílies i persones amb malaltia mental, orientant-los als recursos i programes que millor puguen ajudar-los, així com donant-los informació sobre les diferents ajudes, recursos i prestacions als quals tenen dret. Aquest programa es porta conjuntament entre la psicòloga de ASAEM i les treballadores socials del CRIS i Centre de Dia.
Programa de sensibilisació en Salut Mental: Realisant charrades en els centres d’educació secundària de la Safor, aixina com a la població diana que sol tractar en persones en malaltia mental (Cossos i Forces de Seguritat Local i Estatal, Associacions de veïns, Associacions culturals, etc.). El nostre objectiu és explicar qué és la malaltia mental, donant una visió realista i trencant els mits i falses creències que existixen entorn a este colectiu. En 2015 tenim dos llínees d’actuació dins d’esta àrea:
Programa Descobreix: on es treballa la prevenció i detecció de problemes de salut mental en l’àmbit escolar. Es realitzen xarrades dirigides a alumnes, professors i pares/mares de joves amb edats compreses entre els 12 i 18 anys. –
Sensibilització en barris:
on es realitzen xarrades en associacions de veïns, culturals, etc., donant a conéixer l’associació i la realitat sobre els problemes de salut mental. L’objectiu ací és bastir ponts per a la integració comunitària de les persones amb malaltia mental, afavorint la seua participació i inclusió social.
Programa de Vacances, Oci i Temps Lliure:
Una de les dificultats inherents a la malaltia mental són les relacions socials i el gaudir del temps d’Oci i Temps Lliure. Des de l’associació s’organitzen excursions i viatges per a ajudar a aquest col·lectiu en aquesta àrea. Dins d’aquest programa també es troba el de Respir Familiar, mitjançant el qual s’organitzen viatges més llargs que impliquen pernoctar fora de casa entre tres i sis dies.
Club d’oci:
Dins de l’àrea de gaudi de l’oci i temps lliure, comptem amb diversos grups de treball:
1. Oci autònom: per a aquelles persones que tenen les habilitats socials menys afectades i precisen de menor acompanyament i supervisió, encara que sí que necessiten a un dinamitzador que els ajude a organitzar eixides que després realitzaran de manera autònoma. Finançat per la Mancomunitat de Municipis de La Safor.
2. Club d’oci per a joves amb malaltia mental: aquest projecte està específicament dirigit a joves entre 18 i 30 anys, els quals acaben de debutar en la seua malaltia i no precisen una intervenció institucionalitzada, però sí de suport comunitari. L’objectiu ací és treballar per a recuperar les relacions socials entre iguals, evitant la seua institucionalització i que es relacionen exclusivament amb professionals de l’àrea. Finançat per Obra Social La Caixa.
Programa de Voluntariat en la Protectora d’Animals:
Aquest programa està destinat al fet que les persones amb malaltia mental puguen exercir de voluntaris i canviar el rol de “ser cuidat” pel de “cuidador”. Es realitza una vegada a la setmana (dijous o divendres a la vesprada) acudint a la protectora d’Oliva o Gandia.
Programa de orientación sociolaboral:
Aquest programa es duu a terme des del CRIS, mitjançant la Tècnic d’Inserció laboral, gràcies al qual s’orienta a la persona que està interessada a iniciar-se o tornar al món laboral o formatiu.
Formació i foment del voluntariat:
Des de ASAEM també es dona prioritat al personal voluntari, amb l’objectiu de poder comptar amb membres de la societat no vinculats al món de la salut mental que ens ajuden a desenvolupar programes de participació i integració. Així, des de la nostra entitat es realitza formació per a aquelles persones que desitgen col·laborar amb ASAEM de manera voluntària, dotant-los de la informació necessària per a manejar-se amb la malaltia i afavorir la lluita contra l’estigma en salut mental. Finançat per Obra Social La Caixa.
El personal que es troba en les dependències de *ASAEM, a més de realitzar aquests programes, també s’ocupen de la coordinació amb els diferents recursos de rehabilitació comarcal i provincial i Administració Pública, així com la cerca de noves subvencions i programes que ens ajuden a donar major cobertura a les famílies i persones amb malaltia mental.
Desplaça cap amunt