ASAEM realitza el Primer Pla d'Igualtat d'oportunitats entre dones i homens en la empresa.

Escrito por Equipo Asaem

La missió d'ASAEM i uns dels nostres principals valors, son colaborar per la justicia social i treballar per abastir el principi d'igualtat per a les persones amb malaltia mental i les seues families. Aquest principi configura la nosatra raó d'esser i es un dels nostres valors principals, i, per tant amb la decisió de portar a terme el I Plà d'Igualtat d'Oportunitats, ASAEM s'endinsa a integrar el principi d'igualtat entre dones i homes entre els valors i la cultura de l'organització.

Així, podem afirmar que ASAEM sempre ha atés des de la seua creació una espcial sensibilitat per els drets indivuduals del treballadors i treballadores, protegint-los i potenciant-los. Es així com, seguint els principis recollits a la Llei d'Igualtat de Dones i Homes, ASAEM declara expresament la seua decidida voluntat de promoure la igualtat real entre dones i homes, treballant sobre els obstacles i estereotips socials que poden subsistir i que dificulten abastir-la en el context social en que ens trobem.

Es deu entendre que les condicions i les relacions de treball incideixen en les condicions de vida de les persones, ja que el temps de treball constitueix un dels eixos principals no solament de la vida laboral sino, més ampliament, de la vida social. D'ahí la necessitat d'avançar en el compliment del principi d'igualtat efectiva d'oportunitats, establint unes condiciones que permeten i afavorixquen l'accés, la presènciai participacio igualitaria de l'excercisi profesional entre dones i homes.

Per consegüent,amb l'elaboració del present Plà d'Igualtat d'Oportunitats es preten abastir l'objectiu que fundamenta la Llei 3/2007 de 22 de març per la Igualtat efectiva entre done i homes, així com seguir avançant en el desenvolupament d'un marc favorable de relacions laborals basat en la igualtat d'oportunitats, la no discriminació i el respecte a la diversitat, promovent un entorn segur i saludable. Des d'ASAEM es justifica aquest respecte i lluita per la diversitat de tots els col.lectius, principalment per el que treballa dia a dia, però també compren l'importància d'incoporar un enfoc de gènere en l'estructura i el funcionament de l'organització.