Aikido, transformar el conflicte en harmonía

Escrito por Equipo Asaem

En Aikido s'estudia la “Harmonia” partint del “Conflicte”, siga aquest tant físic com psicològic, intrapersonal o interpersonal. Els conceptes de l'Aikido es poden aplicar en tota activitat humana, ja siga en el treball, en la família, a nivell individual i fins i tot organitzacional.

 

L'Aikido és per a aquelles persones que tracten de resoldre els seus conflictes de forma proactiva. És un Art d'origen japonés que cerca transformar el conflicte en harmonia i desenvolupar la pròpia fortalesa personal.

Una pràctica per a enfortir capacitats mentals, actituds generatives i valors personals.

Amb la pràctica continuada es desenvolupen i enforteixen les capacitats mentals (calma, percepció, adaptabilitat, atenció plena,…), les actituds generatives (assertivitat, proactivitat, visió de conjunt,…), així com es milloren les destreses físiques (agilitat, coordinació, equilibri, flexibilitat, reflexos, mobilitat,…) i els valors personals (determinació, confiança, col·laboració, responsabilitat, igualtat, respecte,…).

En Aikido es treballa per a habituar a la ment a transcendir el conflicte, a cercar les possibilitats i incorporar el concepte de Guanyar/Guanyar en la nostra vida.

Aiki, anar a favor de la naturalesa

En la vida tenim dues opcions: anar en contra de la naturalesa o anar a favor d'ella.

Aiki” significa anar a favor de la naturalesa. Pel que podríem definir l'Aikido com la via (el procés) d'anar a favor de la naturalesa, és a dir, que a través de la pràctica ens anem acostant, fins i tot arribant a ser un amb l'estat de “flow”, el qual es caracteritza per l'absència de pensaments i sentiments negatius permetent a la ment romandre oberta i adaptable a totes les circumstàncies.

Resistència versus no resistència

En l'escola ens ensenyen la matemàtica euclidiana i la física de Newton, tot açò funciona molt bé per als materials, per a les coses inertes on s'ha d'aplicar una força per a vèncer una resistència, on tot es mesura, es pesa, es divideix.

Però en la vida, amb el viu, no hauríem d'aplicar aquests mateixos principis, com es mesura l'amor? Podem mesurar una taula però no podem mesurar l'amor que sentim pels nostres fills, pares o per la nostra parella; aquest només ho podem sentir.

L'Aikido tracta de la vida, de les relacions. De com em relacione amb mi (intel·ligència intrapersonal), amb els altres (intel·ligència interpersonal) i amb el món (ecologia).

Aprenentatge kinestèsic

És un aprenentatge kinestèsic (a través de l'acció), la qual cosa ens permet la incorporació de conceptes sense donar-nos quasi compte i de la seua durabilitat en el temps, ja que, se'ns pot oblidar com fer una arrel quadrada per falta de pràctica, però mai oblidarem a anar amb bicicleta, encara que faça 30 anys que no hàgem pujat a cap.

Concepte de no resistència

Un dels majors aprenentatges que ens proporciona l'Aikido és la incorporació del concepte de “no resistència”. Açò no significa “cedir” constantment o viure en un estat de fluixetat i descoratjament. Aprenem a fer l'ús adequat de l'energia personal. Com he indicat abans, en l'escola se'ns va ensenyar la teoria de la matèria, per exemple, perquè existisca un vector força ha d'existir un vector resistència d'igual, major o menor magnitud. Açò està molt bé per als materials, però quan el volem aplicar al viu ens passem la vida generant resistències, ja que segons la física si no hi ha resistència tampoc hi ha força.

Davant un conflicte no es tracta de ser el més fort, sinó crear una nova situació més posibilitadora, trobar la solució més creativa i beneficiosa, guiant el conflicte, siga personal o interpersonal, amb responsabilitat i determinació.

Beneficis de l'Aikido

  • Augmenta la VITALITAT
  • Combat l'ESTRÈS i l'ANSIETAT
  • Incrementa l'AUTOESTIMA i la CONFIANÇA
  • Millora el TO MUSCULAR i la RESISTÈNCIA a la FATIGA
  • Facilita la RELAXACIÓ i DISMINUEIX la TENSIÓ
  • Fomenta la CONVIVÈNCIA i la COOPERACIÓ
  • Enforteix els PULMONS i amb açò millora l'OXIGENACIÓ en sang.
  • Permet trobar SOLUCIONS CREATIVES a les PREOCUPACIONS, obtenint major CLAREDAT i TRANQUIL·LITAT per a enfrontar-les.

El cos canvia la ment

“L'harmonia corporal condueix a la higiene emocional.”

L'Aikido és una activitat física moderada que el seu objectiu, més que “posar en forma”, és aconseguir un estat generalitzat de benestar físic, mental, emocional i relacional.

REDACCIÓ

Pedro Àries

Fundador i director *The *Ki Bodi *Mind.