La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública subvenciona un nou programa d'ASAEM

Escrito por Equipo Asaem

Aquesta Conselleria ens ha aprovat una ajuda d'11.250€ per executar un dels nous programes: "Atenció i suport a germanes i germans de persones amb malaltia mental". 

El passat mes de juny, ASAEM va presentar un nou programa a la convocatòria d'ajudes de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, dins la partida de subvencions per a Grups d'ajuda mútua i autoajuda.

Les germanes i germans de persones amb problemes de salut mental sovint queden exclosos del procés del seu familiar i, per tant, de la informació que els permeta saber el que ocorre amb la persona afectada i el que ocorre a casa, pel que acaben tenint dificultats per entendre i relacionar-se amb la persona afectada.

L'experiència ens diu que, en la majoria dels casos, els pares, en un intent de protegir la família i la resta de fills, deixen de banda als germans i germanes de les persones afectades per problemes de salut mental. Quan es rep aquest tipus de diagnòstic, ens solem centrar en el moment present i oblidem que hi ha decisions que prenem ara i afectaran el futur, com és aquest cas.

Els pares obliden que, en un futur més o menys llunyà, quan ells, pels motius que siguen, no puguen atendre al/la seu/a fill/a, seran les i els germans qui ocupen el rol de cuidador. Es faran càrrec d'una persona a qui quasi no coneixen, o no saben què li passa, tenen dificultats per entendre i relacionar-se amb ella.

Aquest programa pretén donar suport i orientació a les germanes i germans de persones amb malaltia mental per minimitzar el patiment a l'hora de prendre decisions que poden comprometre tant els sentiments com el futur de tots els membres de la família, tant de persones que han viscut la situació descrita (quedar al marge del procés del seu familiar) com d'aquells que inicien el camí, curt o llarg, d'aquesta malaltia.

Per accedir i ser atés en aquest nou servei, cal que se sol·licite derivació al professional de referència (psicòleg del CRIS - Centre de Dia "La Safor", psiquiatre de la Unitat de Salut Mental).