Aikido, transformar el conflicte en harmonía

En Aikido s'estudia la “Harmonia” partint del “Conflicte”, siga aquest tant físic com psicològic, intrapersonal o interpersonal. Els conceptes de l'Aikido es poden aplicar en tota activitat humana, ja siga en el treball, en la família, a nivell individual i fins i tot organitzacional.